EU NATJEČAJ: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)

Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 85% (mikro i malo poduzeće), do 65% (srednje poduzeće)

Prihvatljive aktivnosti:

* ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)

* ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.)

* troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojim će se omogućiti stjecanje certifikata (snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva), nabava (kupnja) norma

* edukacija djelatnika neophodna za uvođenje sustava upravljanja koji je/su predmet projektnog prijedloga – troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

* troškovi vezani uz vidljivost projekta, odnosno isključivo uz obvezu prijavitelja da objavi činjenicu da EU sufinancira projekt te da se radi o projektu koji se provodi u sklopu OPKK-a sufinanciranog od strane EFRR-a

Jedan projektni prijedlog može se odnositi na certificiranje više sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima. Aktivnosti certifikacije/certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom.

Prijavitelj je u mogućnosti putem ovog Poziva sufinancirati aktivnosti koje se odnose na norme odnosno certifikacijske sheme koje nisu gore navedene pod uvjetom da se radi o međunarodno ili tržišno priznatim normama/shemama.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020. Više informacija o natječaju možete potražiti na sljedećem linku: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom.