GRAD ZAGREB – JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH, DEFICITARNIH I PROIZVODNIH OBRTNIČKIH DJELATNOSTI ZA 2019. GODINU

grad zagreb natječaji za poduzetnike

Prihvatljivi prijavitelji:

– Obrti,

– Djelatnosti slobodnih zanimanja

– Trgovačka društva.

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište na području grada Zagreba, obavljati djelatnost za koju traže potporu na području grada Zagreba.

Prihvatljive aktivnosti:

– nabavu opreme, alata i pribora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena;

– nabavu invetara i unutarnje uređenje poslovnog prostora;

– edukaciju (troškove zaposlenih, naučnika, učenika na stručnoj praksi i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa);

– promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketinga i drugo);

– stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete;

– stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 10.000,00 kuna tj. od najnižeg pojedinačnog iznosa potpore. Pravo na korištenje potpora se ostvaruje za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost.

Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna ostvaruju podnositelji zahtjeva:

– s rješenjem kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra poslovnog subjekta, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta,

– koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik).

Korisnik potpore je dužan sudjelovati u troškovima za koje se traži potpora. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 20% od dodijeljenog iznosa potpore u skladu sa namjenama i prihvatljivim troškovima.

Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno 10. srpnja 2019.