JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2020. GODINU

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti:

 • koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije i koji prijavljuju projekt koji se realizira na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije u sastavu Zagrebačke županije),
 • koji su pozitivno poslovali u prethodnoj godini,
 • koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), izuzev obrta i poduzetnika početnika koji ne moraju imati zaposlene,

Prihvatljive djelatnosti:

 • Područje C: Prerađivačka industrija
 • Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
 • Područje F: Građevinarstvo
 • Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • Područje J: Informacije i komunikacije
 • Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
 • Područje P: Obrazovanje
 • Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

Prihvatljive aktivnost:

Vrsta potpore Prihvatljive aktivnosti Iznos potpore određuje se prema ukupnim prihvatljivim troškovima projekta:
Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti
 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje proizvodne djelatnosti
 • Preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
Mikro subjekti

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 80.000,00- 250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 75.000,00 kuna,

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna.

Mali i srednji subjekti

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 160.000,00 – 250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 75.000,00 kuna,

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna

Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti
 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje neproizvodne djelatnosti
 • Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje
 • Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada Internet stranice i web shopa
 • Nabava vozila – (kombi, kedi i sl.) koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe
 • Nabava radnih strojeva (viljuškari, bageri, dizalice)
Iznos potpore određuje se prema ukupnim prihvatljivim troškovima projekta:

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 45.000,00 – 90.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 30.000,00 kuna,

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 90.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 40.000,00 kuna.

Prilikom prijave može se prijaviti samo jedna od navedenih namjena!

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili se planiraju započeti provoditi tijekom 2020. godine. To znači da su prihvatljivi projekti:

 • koji su započeti tijekom 2020. godine i završeni do trenutka prijave na Natječaj
 • koji su započeti tijekom 2020. godine i još traju u trenutku prijave na Natječaj
 • koji u trenutku prijave nisu još započeti, ali je njihov početak planiran za razdoblje do 31.12.2020. godine.
 • Ukoliko se nabavlja oprema koja je manjim dijelom plaćena u prethodnoj godini, ali se većina troškova i instalacija opreme realiziraju u 2020. godini, projekt će biti prihvatljiv, ali se troškovi realizirani prije 1.1.2020. neće smatrati prihvatljivim troškovima.

Prijave se dostavljaju do 30. rujna 2020. godine

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti:

 • koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije i koji prijavljuju projekt koji se realizira na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije u sastavu Zagrebačke županije),
 • koji su pozitivno poslovali u prethodnoj godini,
 • koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), izuzev obrta i poduzetnika početnika koji ne moraju imati zaposlene,

Prihvatljive djelatnosti:

 • Područje C: Prerađivačka industrija
 • Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
 • Područje F: Građevinarstvo
 • Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • Područje J: Informacije i komunikacije
 • Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
 • Područje P: Obrazovanje
 • Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

Prihvatljive aktivnost:

Vrsta potpore Prihvatljive aktivnosti Iznos potpore određuje se prema ukupnim prihvatljivim troškovima projekta:
Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti
 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje proizvodne djelatnosti
 • Preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
Mikro subjekti

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 80.000,00- 250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 75.000,00 kuna,

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna.

Mali i srednji subjekti

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 160.000,00 – 250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 75.000,00 kuna,

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna

Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti
 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje neproizvodne djelatnosti
 • Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje
 •  Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada Internet stranice i web shopa
 • Nabava vozila – (kombi, kedi i sl.) koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe
 • Nabava radnih strojeva (viljuškari, bageri, dizalice)
Iznos potpore određuje se prema ukupnim prihvatljivim troškovima projekta:

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 45.000,00 – 90.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 30.000,00 kuna,

–          ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 90.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 40.000,00 kuna.

Prilikom prijave može se prijaviti samo jedna od navedenih namjena!

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili se planiraju započeti provoditi tijekom 2020. godine. To znači da su prihvatljivi projekti:

 • koji su započeti tijekom 2020. godine i završeni do trenutka prijave na Natječaj
 • koji su započeti tijekom 2020. godine i još traju u trenutku prijave na Natječaj
 • koji u trenutku prijave nisu još započeti, ali je njihov početak planiran za razdoblje do 31.12.2020. godine.
 • Ukoliko se nabavlja oprema koja je manjim dijelom plaćena u prethodnoj godini, ali se većina troškova i instalacija opreme realiziraju u 2020. godini, projekt će biti prihvatljiv, ali se troškovi realizirani prije 1.1.2020. neće smatrati prihvatljivim troškovima.

Prijave se dostavljaju do 30. rujna 2020. godine