Zagrebačka županija – JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI ZA 2021. GODINU

grad-samobor

Zagrebačka županija je objavila natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike.

Potpore se dodjeljuju prema vrsti potpore i to na sljedeći način:

VRSTA POTPORE PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI DJELATNOST (NKD)
Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti – Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti

– Preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti

Područje C – prerađivačka industrija

Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti – Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane neproizvodne djelatnosti

– Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)

– Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa

– Nabava vozila – isključivo kategorija N1 i – koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe

-Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice)

– Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

– Područje F: Građevinarstvo 3

– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

– Područje J: Informacije i komunikacije

– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

– Područje P: Obrazovanje

– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja

– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

Iznosi potpora:

VRSTA POTPORE MIKRO SUBJEKTI OSTALI SUBJEKTI
Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti – ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 80.000,00-250.000,00 kn, potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 80.000,00 kuna,

– ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna.

– ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 200.000,00 – 250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 80.000,00 kuna,

– ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna,

Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti – ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 45.000,00 -100.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 30.000,00 kuna,

– ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 100.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 40.000,00 kuna.