OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA ZA 2019. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Prihvatljivi prijavitelji:

– Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnosti na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama.

– Gospodarski subjekti moraju biti registrirani najmanje 2 godine od trenutka podnošenja prijave te imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini.

Prihvatljivi troškovi:

– Ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanje usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluga,

– Nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,

– Poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti (unutrašnje uređenje i adaptacija prostora),

– Edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,

– Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava upotrebe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta,

– Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

– Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži, dr.),

– Marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima).

Rok za zaprimanje prijava: do 15.06.2019.

Iznos potpore:

– Najniži iznos: 20.000,00 kuna

– Najviši iznos: 50.000,00 kuna

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova.

Više o natječaju i uvjetima saznajte na sljedećem linku: https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2019- .