EU NATJEČAJ: CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

Ovim Pozivom sufinancirat će se certifikacija proizvoda.

Povećanom primjenom usklađenih europskih norma, odnosno provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su propisani usklađenim zakonodavstvom Zajednice (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti ), zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti će se da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda MSP-ovi osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 85% (mikro i malo poduzeće), do 65% (srednje poduzeće)

Prihvatljivi troškovi:

* Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama

* Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupaka ocjenjivanja sukladnosti

* Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela

* troškove pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije

* prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti

* troškove transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti

* ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti

* troškove postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti

* troškove u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Rok za podnošenje projektnih prijava: do 29. lipnja 2020. godine. Više informacija o natječaju možete potražiti na sljedećem linku: Certifikacijom proizvoda do tržišta.