OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2019. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

· Subvencije za početak poslovanja – trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti (mikro subjekti malog gospodarstva u vlasništvu fizičkih osoba),

· Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti i kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti – subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva

Uvjeti za prijavu:

– koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije i koji prijavljuju projekt koji se realizira na području Zagrebačke županije,

– koji su pozitivno poslovali u prethodnoj godini (ovaj uvjet ne odnosi se na poduzetnike početnike koji predaju prijavu za subvenciju za početak poslovanja),

– koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), izuzev obrta i poduzetnika početnika koji ne moraju imati zaposlene,

koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave),

– koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom),

– koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti),

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba),

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi,

– koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom).

Prihvatljivi projekti:

– projekt provodi subjekt malog gospodarstva,

– prihvatljivi prijavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja,

– projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti, a prijavitelj je registriran za djelatnost projekta,

– projekt se realizira na području Zagrebačke županije,

– iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore,

– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će se provoditi tijekom 2019. godine.

Prihvatljive djelatnosti:

– Područje C: Prerađivačka industrija,

– Područje F: Građevinarstvo,

– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala,

– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane,

– Područje J: Informacije i komunikacije,

– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,

– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima,

– Područje P: Obrazovanje,

– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenje,

– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija.

Vrste potpora:

A) SUBVENCIJE ZA POČETAK POSLOVANJA PODUZETNIKA

– nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme,

– nabava informatičke opreme i poslovnog softvera,

– unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje),

– nabava uredskog i radnog namještaja,

– promocija i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa, oglašavanje, promotivni materijali).

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: 10.000,00 kn.

Intenzitet i iznos: potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, najviše 15.000,00 kuna.

B) KAPITALNE POMOĆI ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KROZ ULAGANJE U PROIZVODNE DJELATNOSTI

– nabava (kupnja ili izrada) strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti,

– preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti.

Iznos potpore određuje se prema ukupnim prihvatljivim troškovima projekta:

1) za mikro subjekte malog gospodarstva

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta iznosi 75.000,00 kn.

Ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 75.000,00 -250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 75.000,00 kuna.

Ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna.

2) za ostale subjekte malog gospodarstva

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta iznosi 150.000,00 kn.

Ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 150.000,00 -250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 75.000,00 kuna.

Ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna.

C) KAPITALNE POMOĆI ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KROZ ULAGANJE U NEPROIZVODNE DJELATNOSTI

– nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje neproizvodne djelatnosti,

– nabava informatičke opreme i poslovnog softvera,

– unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje),

– promocija i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa, oglašavanje, promotivni materijali).

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: 30.000,00 kn.

Iznos potpore određuje se prema ukupnim prihvatljivim troškovima projekta:

– ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 30.000,00 – 75.000,00 kn potpora iznosi 40% odnosno maksimalno do 30.000,00 kuna,

– ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 75.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 40.000,00 kuna.

Prijave se dostavljaju do 3. lipnja 2019. godine.

Više informacija o ovom natječaju pronađite na slijedećem linku: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/269/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-poticanje-raz